Uitnodiging VN Werelddag van verzet tegen extreme armoede

Graag nodigen wij u, uw familie, vrienden, collega’s van harte uit voor de VN Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting. De samenwerkende organisaties organiseren hiervoor:

 

Een viering in de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlen

Datum:   Zaterdag 14 oktober aanvang 18.00 uur

               Zondag 15 oktober aanvang 10.30 uur, na deze viering is er koffie/thee met gebak.

 

En een solidariteitsmaaltijd en de theatervoorstelling “De OmZieners”.

Locatie:   Het Cultuurhuis, Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen

Datum:   Dinsdag 17 oktober

 • Aanvang maaltijd 17.30 uur, vanaf 17.00 uur ontvangst.

Kosten maaltijd naar draagkracht € 2,50 tot € 7,50.

 • Aanvang voorstelling: 20.00 uur. Ontvangst publiek: vanaf 19.30 uur.

 

 • Toegang: vrije gave.

Mogen we op uw aanwezigheid rekenen? Graag even aanmelden voor de maaltijd en/of voorstelling voor 10 oktober, als u niet kunt of wilt komen, mag u ook een maaltijd sponsoren:

zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl  of 045-5325092 (Marion Braad) of 045-5420179 (Joke de Munter).

Klik hier om de gehele uitnodiging te lezen

Alles over antidepressiva – 21 september

Op donderdag 21 september organiseert Mondriaan van 19.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst over antidepressiva en de werking hiervan. De bijeenkomst vindt plaats in het Cultuurhuis, Sittarderweg 145 in Heerlen.

De toegang is gratis, maar aanmelden is wel gewenst.

Vrijwilligers helpen Kerkraadse burgers met formulieren

Ook dit jaar staan de vrijwilligers van Impuls, Samen Leven en KBO klaar om burgers van Kerkrade te helpen met het invullen van de formulieren Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten. Zij kunnen hiervoor terecht op verschillende data en tijdstippen.

Wijkpunt Laethof

 • Dinsdag 12 en 26 september van 10.00 uur tot 12.00 uur
 • Dinsdag 19 september van 13.00 – 15.00 uur


Wijkpunt P3, St. Pieterstraat 3

 • Woensdag 6 en 20 september van 10.00 uur tot 12.00 uur
 • Woensdag 13 september van 13.00 tot 15.00 uur


Impuls, Schaesbergerstraat 27 a

 • Donderdag 7, 14 en 21 september van 10.00 tot 12.00 uur.


Wijkpunt Kling Nullet 

 • Dinsdag 12, 19 en 26 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Symposium Positieve gezondheid en IK – 2 november

Op donderdagmiddag, 2 november organiseert het Huis voor de Zorg in Abdij Rolduc in Kerkrade het symposium ‘Positieve Gezondheid en IK en Positieve Gezondheid’. Tijdens het symposium zult u het gedachtengoed van Positieve Gezondheid horen, zien en doorleven.Ook wordt u uitgenodigd en gestimuleerd om met een andere blik naar (uw eigen) gezondheid te kijken en werk te maken van úw Positieve Gezondheid. Wat is voor u belangrijk als het gaat
om gezondheid?

Lees meer in de vooraankondiging.

Als jij mij zou kennen….. Symposium 2 november

Op donderdag 2 november organiseert LET (LEVANTO ervaringsdeskunigen Team) een symposium met de titel ‘Als jij mij zou kennen, zou je weten dat…’  Het symposium vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur in het Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145. Deelnamekosten bedragen € 27,50.

Tijdens deze middag vertellen Nanette Waterhout, Jeroen Kloet, Clara Koek, Connie Pieters over hun eigen levensontwrichtende momenten, zelfstigma, stigma en  herstel. En ze geven ons inzicht in het leven en werken als adviseur, vrijwilliger psychiater, psycholoog, ambassadeur met die ervaringen.

Bekijk uitnodiging voor meer informatie en aanmelding.

Team SEH Jeudzorg wordt Crisisdienst Jeugd

Het team SEH van Bureau Jeugdzorg is steeds meer in gemeenten actief, waardoor ook de samenwerking met GGZ en huisartsen is toegenomen. Om verwarring tussen de verschillende afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) te voorkomen, heeft jeugdzorg besloten om de naam van het team te veranderen. Het team Spoedeisende Hulp heet vanaf nu:

Crisisdienst Jeugd

De werkwijze blijft onveranderd en het team is 24 uur per dag, zeven dagen per week rechtstreeks in te schakelen via 088-007 22990. Het mailadres is: crisisdienstjeugd@bjzlimburg.nl.

 

Fout bij opgave minima-inkomen CAK

Onderstaand bericht ontvingen we deze week van de gemeente Heerlen:

In Heerlen zijn mensen met een inkomen op bijstandsniveau vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo. Per abuis is voor 2017 een laag bedrag gehanteerd in de opgave naar het CAK. Helaas kunnen wij dit niet meer corrigeren: het geldt nu voor heel 2017.

Compensatie voor ontvangen factuur

Dit betekent dat sommige cliënten van u nu wel een factuur van het CAK krijgen, terwijl ze deze voorheen niet kregen. Zij zullen deze factuur moeten betalen, maar kunnen  gebruik maken van een van de volgende mogelijkheden voor compensatie van deze kosten:

 1. Bij het CAK vragen om peiljaarwisseling, indien het inkomen in 2017 meer dan ca. € 2500 lager is dan in 2015.
 2. Gebruik maken van de collectieve polis Zorgverzekeringswet (VGZ Gemeentepolis Zuid-Limburg, als cliënt die heeft), waarin eigen bijdrages Wmo meeverzekerd zijn.
 3. Bijzondere Bijstand aanvragen voor deze kosten.

Wij kunnen ons voorstellen dat uw medewerkers vragen van cliënten hierover zullen krijgen. Het CAK is inmiddels namelijk de facturen voor 2017 aan het versturen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u dit weet, en via uw medewerkers de cliënten hiermee kunt helpen.

 

 

Nuttig & aangenaam

Onlangs kwamen het dagelijks bestuur van de coöperatie, de gebiedsmanagers en de stafleden bij elkaar om te bespreken hoe de eerste maanden van de cooperatie zijn verlopen. Daarbij verenigden zij het nuttig met het aangename.