Artikelen door Mariska van der Hoek

Symposium Positieve gezondheid en IK – 2 november

Op donderdagmiddag, 2 november organiseert het Huis voor de Zorg in Abdij Rolduc in Kerkrade het symposium ‘Positieve Gezondheid en IK en Positieve Gezondheid’. Tijdens het symposium zult u het gedachtengoed van Positieve Gezondheid horen, zien en doorleven.Ook wordt u uitgenodigd en gestimuleerd om met een andere blik naar (uw eigen) gezondheid te kijken en […]

Als jij mij zou kennen….. Symposium 2 november

Op donderdag 2 november organiseert LET (LEVANTO ervaringsdeskunigen Team) een symposium met de titel ‘Als jij mij zou kennen, zou je weten dat…’  Het symposium vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur in het Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145. Deelnamekosten bedragen € 27,50. Tijdens deze middag vertellen Nanette Waterhout, Jeroen Kloet, Clara Koek, Connie Pieters over hun eigen levensontwrichtende momenten, […]

Team SEH Jeudzorg wordt Crisisdienst Jeugd

Het team SEH van Bureau Jeugdzorg is steeds meer in gemeenten actief, waardoor ook de samenwerking met GGZ en huisartsen is toegenomen. Om verwarring tussen de verschillende afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) te voorkomen, heeft jeugdzorg besloten om de naam van het team te veranderen. Het team Spoedeisende Hulp heet vanaf nu: Crisisdienst Jeugd De werkwijze […]

Fout bij opgave minima-inkomen CAK

Onderstaand bericht ontvingen we deze week van de gemeente Heerlen: In Heerlen zijn mensen met een inkomen op bijstandsniveau vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo. Per abuis is voor 2017 een laag bedrag gehanteerd in de opgave naar het CAK. Helaas kunnen wij dit niet meer […]

Nuttig & aangenaam

Onlangs kwamen het dagelijks bestuur van de coöperatie, de gebiedsmanagers en de stafleden bij elkaar om te bespreken hoe de eerste maanden van de cooperatie zijn verlopen. Daarbij verenigden zij het nuttig met het aangename.